Машини за специално приложение: броене, палетообръщане, щанцване, бандеролиране, балиране на хартии и други отпадъци

- машини за броене на хартия;  100% прецизност при броене на хартии, за ценни книжа и банкнотопроизводство,  линии за броене и бандеролиране
GTS  www.gts-countmaster.com


МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ- палетообръщане с вибриране, обдухване и подреждане,  индустриално щанцване на етикети,  настолно и индустриално бандеролиране, бъркане на мастила
Busch    www.buschgraph.de


МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ- машини за пресоване и балиране на хартиени и други отпадъци; брикетиране на хартиени отпадъци
Poettinger    www.pottinger.at/et


МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ МАШИНИ ЗА БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ