Машини за специално приложение: броене, палетообръщане, щанцване, бандеролиране, балиране на хартии и други отпадъци

- машини за броене на хартия;  100% прецизност при броене на хартии, за ценни книжа и банкнотопроизводство,  линии за броене и бандеролиране
GTS  www.gts-countmaster.com


БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ

- палетообръщане с вибриране, обдухване и подреждане,  индустриално щанцване на етикети,  настолно и индустриално бандеролиране, бъркане на мастила
Busch    www.buschgraph.de


БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ

- машини за пресоване и балиране на хартиени и други отпадъци; брикетиране на хартиени отпадъци
Poettinger    www.pottinger.at/et


БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ БРОЕНЕ, ЩАНЦОВАНЕ, ПАЛЕТООБРЪЩАНЕ, БАНДЕРОЛИРАНЕ, ПРЕСКОНТЕЙНЕРИ