- специализирани машини за многопластово наслояване за производство на многослойни гъвкави опаковки, ламиниране тип „солвентлес”
BMB www.bmbag.ch


МНОГОПЛАСТОВО НАСЛОЯВАНЕ, ЛАМИНИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ

- ролни ламинатори различни ширини – моля, питайте


МНОГОПЛАСТОВО НАСЛОЯВАНЕ, ЛАМИНИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ